16.05.2016

Złoty Gryf 2016

W sobotę dnia 07.05.2016 r w Warszawie w hotelu The Westin Warsaw odbył się odbył się coroczny Bal Polskiej Izby Druku, na którym miała miejsce Gala XVII edycji konkursu o nagrodę Złotego Gryfa.

Gości przywitał Prezes Polskiej Izby Druku pan Edward Dreszer i po krótkiej przerwie zaczęła się uroczystość, której nikt się nie spodziewał w programie tego wieczoru. Decyzją Rady Polskiej Izby Druku i Kapituły medalu „Zasłużony Dla Polskiej Poligrafii” prezes PID pan Edward Dreszer odnaczył tym medalem panów Janusza Cymanka, Krzysztofa Pindrala i Włodzimierza Skleniarza. Odznaczeni, zostali nagrodzeni przez zebranych gromkimi brawami. Zamysłem twórców tego medalu było uhonorowywanie tym odznaczeniem tych przedstawicieli naszej branży, którzy przyczynili się do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji, tak w kraju jak i za granicą.

Następnie zostały ogłoszone wyniki XVII edycji konkursu Złotego Gryfa 2016 za najlepszą jakość wykonania produktu poligraficznego.

Jury Konkursu w składzie: Przewodniczący- Jerzy Petriaszwili (IMiP PW), Ryszard Czekała (Polska Izba Druku), Piotr Dobrołęcki (Polska Izba Książki), Maciej Hoffman (Izba Wydawców Prasy), Stefan Jakucewicz (Rzeczoznawca Polskiej Izby Druku), Andrzej Rowicki (Ekspert fleksograf), Bernard Jóźwiak (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego), Bogdan Wyrzykowski SiMP i Bartłomiej Królak (Polska Izba Opakowań) na swoim kwietniowym posiedzeniu po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, postanowiła przyznać nagrody Złotego Gryfa w dziewięciu kategoriach produktowych nagrody Złotego Gryfa następującym firmom:

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie prostej

„Anioł i Syn” – Drukarnia Lotos Poligrafia Sp.zo.o.

Kategoria: Produkt wielobarwny w oprawie złożonej

„Siudmak” - Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz

Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej

„Tischner Podróże” - Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Kategoria: Produkt jedno lub dwubarwny w oprawie złożonej

„Mały Lord” - EDICA Sp.zo.o.

Kategoria: Produkt informacyjno-reklamowy

“O.S.T.R. Życie po śmierci” – TAKT Sp.zo.o.

Kategoria: Czasopismo wielobarwne

„VOGUE” - Quad/Graphics Europe Sp.zo.o.

Kategoria: Opakowanie z nadrukiem

„The Odyssey”– TAKT Sp.zo.o.

Kategoria: Kalendarz

„PASJA 2016” – Usługi Poligraficzno-Reklamowe „PASJA” Jacek Stencel

Kategoria: Etykieta

„Z Kaszubskiej wędzarni” - Drukarnia WL Sp.zo.o.

Galę zakończyło wręczenie nagrody „DIAMENTOWEGO GRYFA” trzykrotnemu laureatowi nagrody „Złotego Gryfa”. W tym roku była to firma: TAKT Sp.zo.o.

źródło: Polska Izba Druku

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia