16.05.2016

Grupa Arctic Paper po I kwartale 2016

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w I kwartale 2016 roku potwierdziły stabilność działalności Grupy, a w segmencie papieru były znacząco wyższe od osiągniętych rok wcześniej – wynik EBITDA wzrósł o 18,2% w porównaniu z I kwartałem minionego roku, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej o 58,0%.

Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 przebiega zgodnie z planem i przynosi oczekiwane rezultaty. Obejmowała ona m.in. bardzo istotne z finansowego punktu widzenia zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen w grudniu ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 778,6 mln zł i były o 1,0% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku. Wynik EBITDA wyniósł 70,7 mln zł (9,4% mniej niż w I kwartale 2015 minionego roku), zysk operacyjny 41,4 mln zł (mniej o 18,8% w ujęciu rok do roku), a zysk netto z działalności kontynuowanej 24,7 mln zł (spadek o 7,4%).

Wyniki Grupy są od dłuższego czasu stabilne. Pozytywnie wpływa na nie wzajemne równoważenie się wahań na rynkach celulozy oraz papieru.

Wyniki z wyłączeniem Rottneros

Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 589,9 mln zł i były o niemal 2,0% wyższe, niż w I kwartale 2015 r. Wynik EBITDA wzrósł do 30,8 mln zł, czyli o 18,2% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny do 10,8 mln zł – wzrost aż o 58,8% w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 1,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku Grupa odnotowała stratę w wysokości 7,2 mln zł.

W I kwartale br. rynek wysokiej jakości papieru graficznego nadal się kurczył, notując spadek o 4,3% w przypadku papieru powlekanego oraz o 0,7% w segmencie papieru niepowlekanego. W tych trudnych warunkach Grupa Arctic Paper zwiększyła dostawy swoich produktów i umocniła pozycję rynkową w porównaniu do IV kwartału 2015 roku.

“Wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2016 roku w segmencie papieru oceniam jako bardzo satysfakcjonujące. Zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen miało silny pozytywny efekt finansowy. Po stronie przychodów dobre rezultaty przynosi realizacja Programu Poprawy Rentowności 2015/2016. Ponadto skorzystaliśmy ze wzrostu cen papieru, zwłaszcza na wysokiej jakości produkty, które Arctic Paper ma w swojej ofercie. Podjęte działania pozwoliły na utrzymanie stabilności finansowej Grupy, co jest jednym z naszych priorytetów” – powiedział Wolfgang Lübbert, Członek Zarządu Arctic Paper.

Przychody ze sprzedaży papieru były w I kwartale br. o 1,9% wyższe w ujęciu rok do roku i o 12,4% wyższe niż w IV kwartale minionego roku. Zwiększył się również przychód w przeliczeniu na tonę produktu – odpowiednio o 2,2% i 6,7%. Było to możliwe głównie dzięki wdrożonej strategii cenowej.

Wolumen produkcji w I kwartale 2016 roku wyniósł 169 tys. ton – był o 2,7% niższy, niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2015. Należy jednak pamiętać, że w bieżącym roku na I kwartał przypadała Wielkanoc, w trakcie której zwykle odnotowywane jest osłabienie produkcji – w minionym roku przypadała ona na II kwartał.

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros

Na poziomie skonsolidowanym na wyniki Grupy wpłynęły rezultaty osiągnięte przez Rottneros. Program rozwoju tej spółki realizowany jest coraz efektywniej, a wyniki I kwartału br. są solidne, mimo spadku cen celulozy długowłóknistej (NBSK), produkowanej przez Rottneros, wyrażonych zarówno w dolarach USA, jak i w koronach szwedzkich. W porównaniu z wyjątkowo dobrym dla Rottneros I kwartałem 2015 roku przychody Spółki ze sprzedaży zmniejszyły się o 2,0%, a EBITDA o 23,2%

Nowa struktura finansowania

W I kwartale 2016 roku rozpoczęto prace nad oszacowaniem możliwości potencjalnych zmian struktury finansowania Grupy Arctic Paper w celu zwiększenia jej stabilności finansowej.

„Nadal działamy w trudnych warunkach rynkowych i musimy im stawiać czoło. Dowiedliśmy, iż w tej sytuacji nasza strategia, łącząca stabilność finansową i elastyczne reagowanie na wyzwania rynku, nie tylko skutecznie broni pozycji rynkowej Grupy, ale też ją wzmacnia. Konsekwentne wdrażanie Programu Poprawy Rentowności 2105/2016 oraz planu zmian w strukturze finansowania pozwolą nam na dalsze umacnianie naszych przewag konkurencyjnych” - powiedział Per Skoglund, czasowo wykonujący czynności Prezesa Zarządu Arctic Paper.

źródło: Arctic Paper

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia