18.01.2016

Cyfra czy druk?

Jedna trzecia europejskich firm chce przejść wyłącznie na cyfrową formę archiwizacji dokumentów.

Dokumentacja cyfrowa ma ogromną przewagę nad tradycyjnymi formami archiwizacji, opierającymi się na dokumentach drukowanych. Zwalnia miejsce zajmowane przez coraz większe archiwa, umożliwia szybkie przeszukiwanie, pozwala na pracę z dokumentami praktycznie z każdego miejsca na świecie. Odpowiednio przygotowana daje ogromne możliwości przeprowadzania analiz. Nie dziwi więc, że jedna trzecia europejskich firm stawia wyłącznie na archiwa cyfrowe. Choć rodzi się pytanie: czy tylko, czy aż jedna trzecia?

Zaufanie do druku wciąż jest ogromne. Doceniając wszelkie korzyści, jakie dają bazy cyfrowe, większość firm wykorzystuje je, prowadząc jednocześnie archiwa drukowane.

Ponieważ większość dużych biur dawno już zrezygnowała z drukarek i skanerów przy każdym stanowisku i przeszła na centralne urządzenia drukujące, pojawiły się możliwości zwiększenia funkcjonalności tych urządzeń poprzez funkcje skanowania do e-maila, do określonego folderu w sieci lub w chmurze.

Sytuację tę opisuje najnowszy raport IDC (Biała księga IDC), przygotowany dla Oki Europe. Wnioskiem z raportu jest, iż jedna trzecia europejskich firm planuje całkowitą cyfryzację danych. IDC podkreśla też kluczową rolę inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych w procesie digitalizacji dokumentów.

Raport Biała księga IDC, opracowany przez Jacqui’a Hendriks’a, IDC\\'s Head of European Managed Print Services and Document Solutions, został zatytułowany: ,,Czy wykorzystywane przez Ciebie procesy biznesowe ograniczają Twoje możliwości rynkowe? Wydajne drukowanie oraz zarządzanie dokumentami za pomocą inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych”.

Poprzednie badania IDC, cytowane w tym dokumencie, pokazują, że wiele firm chciałoby dokonać cyfryzacji dokumentów, aby zmniejszyć przestrzeń przeznaczoną do przechowywania dokumentów w siedzibie lub poza nią. IDC podkreśla, że jedną z kluczowych korzyści automatyzacji procesów biznesowych jest możliwość archiwizacji dokumentów w jednym miejscu. Dzięki funkcji skanowania, użytkownicy mogą dokonywać cyfryzacji informacji, przeszukiwać je i skanować bezpośrednio do konkretnego miejsca docelowego, eliminując w ten sposób potrzebę tworzenia dokumentacji papierowej i tym samym zmierzając w kierunku budowania cyfrowego archiwum.

Według IDC kluczową cechą, którą inteligentne urządzenia wielofunkcyjne mogą zapewnić firmom, kładąc podłoże dla digitalizacji dokumentów, jest możliwość skanowania bezpośrednio na emaila, do określonego folderu w sieci lub w chmurze w celu dalszego przetwarzania lub archiwizacji. To sprawia, że urządzenia te są idealnym rozwiązaniem dla 66% europejskich firm, które wskazują archiwizację dokumentów w jednym miejscu jako jedną z najważniejszych korzyści płynących z automatyzacji procesów biznesowych. Różne formaty dokumentów mogą zostać zeskanowane, a następnie zapisane jako pliki PDF lub PDF/A. Dzięki temu urządzenia wielofunkcyjne ułatwiają długoterminową archiwizację danych z możliwością ich przeszukiwania.

Raport IDC stwierdza również, że obecnie procesy związane z dokumentacją przyczyniają się do znaczącego spadku produktywności pracowników. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne, jako ,,konfigurowalne narzędzia przemian”, otwierają nowe możliwości dla zwiększenia produktywności. Dzięki automatyzacji wielu czasochłonnych zadań manualnych, umożliwiają one firmom koncentrację na działaniach wspierających rozwój.

„Jako technologia usprawniająca miejsca pracy, inteligentne urządzenia wielofunkcyjne przebyły długą drogę w bardzo krótkim czasie, przyczyniając się znacząco do wzrostu cyfryzacji dokumentów i co za tym idzie zwiększenia fizycznej przestrzeni w biurze.”- mówi Terry Kawashima, dyrektor zarządzający Oki Europe Ldt. - „Ewolucja ta, jak pokazuje najnowszy raport IDC, jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie digitalizacji i konieczności usprawnienia obiegu dokumentów”.

W artykule zostały wykorzystane materiały przekazane przez Oki Europe

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia