03.12.2015

Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2015

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2015 r. Firma odnotowała w nim wzrost przychodów – w ujęciu rok do roku – o 3,9%, zaś marża zysku brutto zwiększyła się w omawianym okresie o 6,6%.

3. kwartał br. zamknął się zyskiem netto w wysokości 33 mln euro (przy 9 mln euro przed rokiem), koncern obniżył także swoje zobowiązania finansowe netto. Pozytywne wyniki osiągnęła również Agfa Graphics, realizując w 3. kwartale br. wzrosty: przychodów ze sprzedaży o 3% oraz zysku operacyjnego EBIT o 14,3%.

„Wyniki finansowe osiągnięte w 3. kwartale br. są zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Miło nam zakomunikować, że przyniósł on kolejny wzrost przychodów spółki. Podtrzymując dotychczasowy trend, będziemy w stanie – w ujęciu średniookresowym – zwiększyć nasze całoroczne przychody do poziomu 3 mld euro. Cieszy również dalsza poprawa – w porównaniu z 3. kwartałem ub.r. – marży zysku brutto oraz zysku EBITDA. Chcemy, aby ten drugi wskaźnik zbliżył się na koniec roku do poziomu 10%. Warto również odnotować solidny poziom zysku netto, który stanowi odzwierciedlenie planu naprawczego, obejmującego zarówno nasze działania operacyjne, jak i restrukturyzacyjne” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2015

Przychody koncernu Agfa-Gevaert wyniosły w 3. kwartale br. 661 mln euro, co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na taki stan rzeczy wpływ miały m.in. sprzyjające różnice kursowe oraz przychody, realizowane przez najbardziej dynamicznie rozwijające się działy grupy. Wdrożone programy oszczędnościowe nie tylko pozwoliły zneutralizować znaczący wzrost cen surowców, wykorzystywanych w produkcji (co wpłynęło przede wszystkim na wyniki Agfa Graphics), ale też poprawić marżę zysku brutto z poziomu 30,8% w 3. kwartale 2014 do 31,6% w 3. kwartale br.

Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły w 3. kwartale br. 19,1% przychodów ze sprzedaży. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe zamknęły się kwotą 36 mln euro, co stanowi 5,4% przychodów ze sprzedaży.

Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się w 3. kwartale br. do poziomu 9,1% przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei do poziomu 7% wartości sprzedaży.

Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 3. kwartale 2015 kwotą 3 mln euro. Koszty finansowe netto wyniosły 12 mln euro, zaś koszty podatkowe 2 mln euro. W efekcie Agfa-Gevaert osiągnęła kwartalny zysk netto w wysokości 33 mln euro.

Na koniec 3. kwartału br. majątek spółki miał wartość 2,529 mld euro, przy 2,548 mld euro na koniec roku 2014. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 563 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 111 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 3. kwartale br. 363 mln euro (50 dni), zaś zobowiązania handlowe 238 mln euro (47 dni). Dług finansowy netto spadł do poziomu 83 mln euro, przy 126 mln euro na koniec 2014 r. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 3. kwartale br. 34 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2015

Pomimo niesprzyjającej koniunktury na rynkach rozwijających się oraz niestabilnej sytuacji politycznej w pewnych regionach świata, Agfa Graphics odnotowała w minionym kwartale wzrost przychodów ze sprzedaży. Jego stymulatorem były przede wszystkim: dwucyfrowy wynik osiągnięty przez dział inkjetowy, poprawa na rynku rozwiązań CtP oraz sprzyjające różnice kursowe.

Z uwagi na znaczący wzrost cen surowców oraz presję cenową, marża zysku brutto spadła nieznacznie w 3. kwartale br. do poziomu 27,5% przychodów (z 28,4% w analogicznym okresie ub.r.). Zysk operacyjny EBITDA wyniósł w 3. kwartale br. 24,4 mln euro (7,2% sprzedaży), zaś zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 16,8 mln euro (5% sprzedaży). W obu przypadkach oznacza to wzrosty w porównaniu z 3. kwartałem 2014 r.

3. kwartał br. przyniósł firmie Agfa Graphics kolejne wdrożenia, oferowanych przez jej dział inkjetowy wielkoformatowych systemów drukujących z serii Anapurna i Jeti oraz związanych z nimi atramentów UV w drukarniach i firmach produkcyjnych z całego świata. Wśród nowych użytkowników ploterów z rodziny Jeti są także przedsiębiorstwa z Polski, m.in. Graficolor z Ostrowa Wielkopolskiego i EMU Display z Gliwic, gdzie zainstalowano pierwsze w naszym kraju modele – odpowiednio – Jeti Mira i Jeti Titan HS. Co warte podkreślenia, coraz więcej firm z różnych zakątków globu – na bazie dotychczasowych pozytywnych doświadczeń z rozwiązaniami Agfa Graphics – decyduje się na zakup kolejnych maszyn tego producenta. Tak było chociażby w przypadku brazylijskiej firmy Zoom Imagem, w której w 3. kwartale br. zainstalowano trzeci już ploter z rodziny Jeti Titan. Systematycznie rośnie też grono przedsiębiorstw, które decydują się na kompleksową współpracę z Agfa Graphics, inwestując nie tylko w oferowane przez nią systemy drukujące, ale także towarzyszące im plotery tnące Acorta oraz sterujące produkcją wielkoformatową oprogramowanie workflow Asanti.

Jak wynika z informacji dostawcy, zgodnie z planem wzrasta liczba klientów użytkujących w codziennej produkcji wytwarzane przez Agfa Graphics atramenty UV oraz inne materiały eksploatacyjne znajdujące zastosowanie w druku inkjetowym – primery, lakiery, powłoki itd.

3. kwartał br. przyniósł też firmie liczne kontrakty w zakresie cyfrowego prepressu, podpisane m.in. z drukarniami z Belgii, Wielkiej Brytanii, Argentyny oraz Niemiec. Z myślą o klientach z tego segmentu rynkowego portfolio Agfa Graphics jest systematycznie wzbogacane o nowe rozwiązania. W ostatnich miesiącach pojawiła się na rynku m.in. nowej generacji bezchemiczna płyta fotopolimerowa N95-VCF, przeznaczona do gazetowych naświetlarek CtP wyposażonych w laser fioletowy. Jak podaje producent, cechuje ją wyższą wytrzymałość, co oznacza możliwość drukowania wyższych niż dotychczas nakładów. Warto dodać, że od czasuwprowadzenia na rynek w 2011 roku pierwszej płyty bezchemicznej skierowanej do drukarń prasowych – N94-VCF – ponad 70% jej klientów z tego segmentu rynkowego zdecydowało się na wdrożenie tej innowacyjnej, proekologicznej technologii.

Zarówno z myślą o drukarniach akcydensowych, jak też firmach działających na rynku sign & display, Agfa Graphics wprowadziła w 3. kwartale nową wersję StoreFront – bazującego na „chmurze” oprogramowania do tworzenia sklepów internetowych.

Wyniki Agfa-Gevaert po dziewięciu miesiącach 2015

W ujęciu rok do roku przychody Agfa-Gevaert po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. są wyższe o 3,4% niż w analogicznym okresie ub.r. (1,974 mld euro przy 1,909 mld euro przed rokiem). Odnotowano również wzrost zysku brutto o 8,5% oraz marży zysku brutto (z 30,6% do 32,2% przychodów ze sprzedaży). W efekcie, po dziewięciu miesiącach br., zarówno zysk operacyjny EBITDA jak i zysk operacyjny EBIT wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o – odpowiednio – 18,2% i 35,4%.

źródło: Agfa-Gevaert

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia