16.12.2015

Samsung wyróżniony za wkład w rozwój polskiej gospodarki

Samsung Electronics Polska został laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego. Kapituła, złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, doceniła wkład firmy w rozwój kraju, budowanie silnej gospodarki i bogacenie się społeczeństwa, a także najwyższe standardy biznesowe.

W pierwszej edycji konkursu Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego wyróżnione zostały firmy, które zdaniem kapituły w największym stopniu przyczyniły się do budowania silnej pozycji polskiej gospodarki, a w swoich działaniach biznesowych kierują się najwyższymi standardami zarządzania oraz wartościami etycznymi. W wyborze laureatów brano pod uwagę również wzrost zatrudnienia, płace, zapłacone podatki, wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

Organizatorzy konkursu uhonorowali zarówno polskie spółki, jak również firmy o kapitale zagranicznym, działające na krajowym rynku. Samsung Electronics Polska znalazł się w gronie tegorocznych laureatów docenionych za całokształt działań mających na celu rozwój i promocję polskiej gospodarki.

Przepis na lokalny sukces

Patriotyzm gospodarczy odgrywa kluczową rolę w strategii funkcjonowania Samsung w Polsce już od niemal 20 lat. Firma oprócz dostosowywania swojej działalności do lokalnych uwarunkowań inwestuje w stały rozwój pracowników oraz edukację różnych grupy społecznych, by uwalniać tkwiący w nich potencjał. Do priorytetowych działań Samsung w Polsce należy również promocja innowacyjności, która ma wpływ na rozwój gospodarki i umiejętności obywateli, a co za tym idzie budowanie wizerunku kraju i jego promocję na arenie międzynarodowej.

Rozwój firmy w Polsce nie byłby możliwy gdyby nie dostosowanie działań do specyfiki lokalnego rynku, który charakteryzuje niezwykła możliwość adaptacji innowacji i skomplikowanych procesów. Właśnie dlatego od wielu lat nasze inwestycje w Polsce są wysoce zaawansowane technologicznie i mają bezpośrednie przełożenie na krajową gospodarkę. Wyróżnienie w konkursie Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego, to dla nas najlepszy dowód na to, że przyjęta przez nas strategia prowadzenia biznesu w Polsce jest doceniana przez różne środowiska, ale przede wszystkim ma realny wpływ na krajową gospodarkę i zwiększanie wartości kapitału społecznego – powiedział Jacek Łęgiewicz – dyrektor ds. publicznych, Samsung Electronics Polska.

Organizatorami konkursu Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego są Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego oraz dziennik Rzeczpospolita. W skład Kapituły weszli m.in.: prof. Witold Orłowski, prof. Cezary Wójcik, prof. Małgorzata Zalewska, dr Piotr Dardziński, Wiesław Rozłucki, Maciej Stańczuk oraz Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Nagrody dla wyróżnionych firm zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 15 grudnia br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Samsung

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia