17.12.2015

Nagroda Kodaka dla Drukkerij de Bij

Europejskim laureatem edycji konkursu Kodak Sonora Plate Green Leaf Award za rok 2015 została drukarnia Drukkerij de Bij z siedzibą w Amsterdamie.

Jest to pierwsza firma poligraficzna z Holandii, jaka otrzymała to wyróżnienie. Nagroda jest przyznawana użytkownikom bezprocesowych płyt Kodak Sonora z różnych stron świata, którzy w szczególny sposób realizują założenia polityki zrównoważonego rozwoju.

Drukarnia Drukkerij de Bij podjęła szereg inicjatyw, dzięki którym zredukowała ilość zużywanej energii, wody oraz generowanych odpadów. Jedną z nich było wdrożenie bezprocesowych płyt Kodak Sonora. Poza tym firma korzysta z energooszczędnych rozwiązań sprzętowych i energii odnawialnej; monitoruje także poziom zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Rygorystycznej kontroli podlega też ilość zużywanej przez nią wody. Do kluczowych działań Drukkerij de Bij w obszarze ochrony środowiska należy też zaliczyć recykling wykorzystywanych tu: papieru, kartonu, opakowań, płyt aluminiowych, baterii oraz elementów elektronicznych. Co więcej, w jej codziennej produkcji znajdują zastosowanie biofarby, bezalkoholowe rozpuszczalniki oraz zgodne z certyfikatem FCS, pochodzące z odzysku papiery. Drukkerij de Bij nieustannie promuje i podkreśla swoje proekologiczne podejście w kontaktach z klientami i dostawcami, czyniąc je swego rodzaju wyróżnikiem na tle konkurencji.

Mówi Norbert van Schie, właściciel drukarni: „Nie spodziewałem się tej nagrody. Tym większym jest ona wyróżnieniem dla całej naszej firmy. Do złożenia aplikacji w konkursie namówił nas lokalny dostawca płyt Kodak Sonora – firma AtéCé. Wiedzieliśmy też o znalezieniu się na liście ścisłych finalistów z rynku europejskiego, co samo w sobie było ogromnym wyróżnieniem. Zdobycie nagrody traktujemy w kategoriach uznania dla naszych działań, zmierzających do zredukowania ilości odpadów i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne”.

Pim Nijenhof, dyrektor Kodak Benelux, dodaje: „Drukkerij de Bij jest liderem w dziedzinie wdrażania proekologicznych praktyk w produkcji poligraficznej. Mamy nadzieję, że przyznana tej firmie nagroda stanie się inspiracją dla innych drukarń oraz zachętą do tego, by podejmować działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju”.

Nagroda Sonora Plate Green Leaf Award została powołana do życia w 2014 roku z myślą o klientach firmy Kodak podejmujących proekologiczne inicjatywy w swojej działalności. Zgłoszenia są oceniane na podstawie całego spektrum kryteriów. Pod uwagę brane są m.in.: praktyki w obszarze zarządzania mające na celu zwiększyć energooszczędność i obniżyć zużycie wody; aktywna obecność w lokalnych inicjatywach proekologicznych; stosowanie w bieżącej produkcji proekologicznych materiałów eksploatacyjnych i podłoży drukowych. Zwycięzcę, na podstawie specjalnie zdefiniowanej punktacji, wyłania jury składające się z przedstawicieli firmy Kodak.

źródło: Kodak

Firmowy Hyde-Park
Publikacje redakcyjne
Logo Polimedia